Log in   

 

 

เมนูอาหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

Coming Soon !!

เมนูอาหารประจำเดือน มิถุนายน 2559

กุ้งทอดครีมสลัด 
ทะเลผัดฉ่า 
ปลากะพงชมไพร 
ปลากะพงทอดสมุนไพร 
ไก่สวรรค์ราดมันปู 
เนื้อย่างตะไคร้ 
ยำหกกรอบ 
ช้างสะบัดงา 
 

เมนูอาหารประจำเดือน มีนาคม 2559

ลูกชิ้นสองหาย 
ยำหกกรอบ 
เสือพบสิงห์ 
เสือหลงป่า 
ปลากะพงนึ่งมะนาว 
ช้างสะบัดงา 

เมนูอาหารย้อนหลังประจำปี 2558

เมนูอาหารย้อนหลังประจำปี 2557

เมนูอาหารย้อนหลังประจำปี 2556

เมนูอาหารย้อนหลังประจำปี 2555

เมนูอาหารย้อนหลังประจำปี 2554

เมนูแนะนำประจำเดือน
ธันวาคม 2560

กุ้งทอดครีมสลัด

ทะเลผัดฉ่า

ปลากะพงชมไพร

ปลากะพงทอดสมุนไพร

ไก่สวรรค์ราดมันปู

เนื้อย่างตะไคร้

ยำหกกรอบ

ช้างสะบัดงา 

 

 
Copyright © 2009 - 2010 The Lord Group - All right reserved.
Victoria Secret Copa Cabana Long Beach The Lord